• sahkosuunnittelua-ammattitaidolla.jpg
 • Auringosta säteilystä saadaan energiaa ottamalla sitä talteen
 • Aurinkonergiaa voidaan käyttää siirtämällä säteily lämmöksi tai sähköksi
 • Aurinkoenergian hyöty on niin sanottu luonnollinen prosessi eikä tarvitse huolehtia polttoainekustannuksista
 • Päästöjä aurinkoenergian tuottamisesta ei juuri synny muualta kuin vain laitteistojen valmistuksessa
 • Aurinkoenergia ei lopu
 • Aurinkoenergia tuotoannon helppous
 • Säästölämmityskluissa
 • Vähentää kasvihuonepäästöjä

Auringosta lämpöä Suomessa 

Aurinkolämpöä käytetään talon lämmitykseen tavallisesti jonkin toisen lämmitysmuodon kanssa. Järjestelmä eroaa muista lämmitysjärjestelmistä siinä että energian saanti vaihtelee vuodenajan ja sään mukaan. Aktiivinen aurinkolämpö tarkoitaa sitä kun säteilyä otetaan talteen erillisillä keräimillä.

Passiivienergiatalosta puhuttaessa talon sijainti ja massa sekä materiaalin suunta esim seinät ja ikkunat kannattaa suunata etelään. Aurinkoikeräimiä käytettäessä  pientaloissa parhaittein lämmönjakelu toimii ns matalalämpöjärjestelmällä kuten vesikierolattialämmitys, ilmalämmityksenä tai vesipatrterilämmityksenä.

Pientaloissa aurikolämmitys toimii yleensä lisälämmön lähteenä, päälämmmityksenä käytetään esim öljy-, sähkö-, puu-, pellettilämmitystä sekä vesiilmalämpöpumppua. Vapaaajan asunnoissa aurinkolämmitys voidaan käyttöö peruslämmönlähteenä.

Aurinkolämpöjärjestelmä

Järjestelmä koostuu:

 • Aurinkolämpökeräimistä
 • Lämmönsiirtimestä
 • Aurikonlämpöakku/Lämminvesivaraajasta  
 • Ohjaus- ja säätölaitteista

Aurinkolämpökeräin

Talon katolle asennettu aurinkolämpökeräin sieppaa aurinkonsäteliyn absordointipintaan ja siitoo lämmön keräimissä kierätävään nesteeseen. Keräimen absordointipinnassa selektiivinenpinnoite ja karkaistu lasi tai muovi levy näin ollen keräin ottaa vastaan auringonsäteilyn luovuttamatta sitä pois levystä. Neste on paras kuljetusmuoto lämpövarastoon tai suoraan kulutukseen. 

Lämmönsiirtimet

Lämmönsiirtonesteenä käytetään esim vesiglykoliseosta, aurinkokeräimsissä kiertävä neste eroitetaan varaajasta sekä käyttövedestä käytetään, joka sijoitetaan varaajan alasosaan. Isoissa varaajissa (yli 500 litaraa) sisääntuleva kylmäkäyttövesi esilämmitettään aurinkolämmöllä varajaan alaosassa olvena lämmönsiirtimen avulla ja varaajaan lämmitys tapahtuu vraaajan yläosassa. Lämmönsiirtimenmateriaali on yleensä kupariputkea.

Aurinkolämpöakku/Lämminvesivaraaja

Aurinkolämmitysjärjestelmää asennetaan vanhaan taloon, lämminvesivaraajassa tulee olla tilaa aurinkokeräin ja lämmönjakopiiriien lämmönsiirtimille tai putkiyhteille. Jos käyttövesiotetaan suoraan varaajasta, käytetään painesitettua varaajaa.Varjaana toiminnssa periaatteena on lämpökerrostuneisuus sijoittamlla lämmönsiirtimet ja putkiyhteet siten ettei alaossassa oleva kylmävesi sekoitu yläosan lämpimän veden kanssa. Yleensä käytetään pystymallista varajaa aurinkolämpöähyödyntäessä. Varaajassa on myös hyvä olla riittävästi yhteitä esim muihin lämmitys muotoihin.

Isommatjärjestelmät  joihin liitettään aurinkolämpöakkuja/lämminvesivaraajat mitoitetaan aina tapauskohtaisesti esim rivitalot navetat ymm. 

Järjestelmän ohjaus ja säätö

Järjestelmään kuuluva pumppu kierrätää lämpöäsiirtävää nestettä aurikokeräinten ja varaajaan lämmönsiirtimen välillä. Ohjausyksikköön liitetty termostaatti säätää pumppua käynnistyen ja pysähtyen. Lämpötilaa mitataan sekä keräimestä että lämminvesivaraajasta. Järjestelmä toiminta kun nesteen lämpötila on korkeampi keräimissä 5-10 astetta kuin varaajassa. Kun keräimen lämpötila tippuu alemmaksi kuin varaajan niin pumppu pysähtyy eli keräin ei jäähdytä varaajaa. Ohajusyksikössä on myös varaajan maksimilämpötilan mittaus, jotta vältyttäisiin varaajan ylikuumenemiselta. aurinkolämpöpiiriin kuuluu myös paisuntasäiliö sekä tyhjennysventtiili ja varoventtiili joka avautuu ylipainellla. Lämminvesivaraaja, pumpu ja paisuntasäiliö sijoitetaan tekniseen tilaan. Joihinkin Ohjain yksikköön voidaan liitää esim takan lämmön siirrin samalla periatteella kuten aurinko keräin. 

Aurinkolämpö järjestelmän mitoitus

Aurinkolämpöjärjestelmä mitoituksessa perussääntönä voidaan sanoa Aurinkonlämmönkayttö osakäyttövedessä keräin pinta-ala 4m^2 lämminvesivaraajantilavuus 200-600l paisuntasäiliön tilavuus 18-25l

Myös osa käyttövedestä keräinpintaala 10m^2 > lämminvesivaraaja 500-2000l paisunta säiliö 25-50 l

Tietysti aurinkokeräintein tyypit ja hyötysuhteet vaikuttavat määrään. Myös asennuspaikkalla sekä asennustavalla on merkitystä. Päälämmönlähde ja varaajat Paras tulos ja hyöty saadaan kun ammatilaiset mitoittavata tapauskohtaisesti järjestelmäen teille. Isommat järjestelmät mitoitetaan aina tapauskohtaisesti esim rivitalot navetat ymm. 

Aurinkolämpöjärjestelmän asennus

sf-100Meiltä luotettava asennus palvelu aurikolämpöjärjestelmään alusta loppuun. 

Tuotteemme

Sundial SF3: SF3-keräimen lämmönkeräyshyötysuhde on tutkitusti markkinoiden paras. 2,15m2 Valmistettu Suomessa, 10v takuu.

Tee tarjouspyyntö